×
เลือกสกุลเงิน
Exchange

 In case, You have to exchange your online purchase, you have 3 days (from your receive date) to exchange  your item. And sorry, we do not accept refund but we wish take care of you. You can exchange new one or new color and even design you like which is higher price.

Important Information

  • Items must be returned in the same conditions we shipped, with original tag and seal attached.
  • leather items was hand-crafted using genuine leather. Each items may be different since it is natural material. 
  • The shipping cost of exchange  will be of customers’ responsibility.You can send it back by postal or go to shop . This process takes 3-7  days       
  • Fablab.store Terminal21 
  •   Kelly​  Klein​ Bag​&shoe​ zone  Terminal21​ Korat​

We reserve the rights to refuse any exchange that is not met with the above requirements. We are thankful with your  understanding.

 
 
การเปลี่ยนสินค้า​
 
Lorenzabag รับประกัน​คุณภาพของสินค้า​ ไม่รับคืนสินค้า  โดยสามารถเปลี่ยนสี เปลี่ยนแบบ ในราคาที่เท่ากันหรือสูงกว่า ได้ ภายใน 3 วัน หลังได้รับสินค้า
 
ข้อมุลในการเปลี่ยนสินค้า
  • สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม พร้อมป้ายสินค้า และ สิ่งห่อหุ้ม 
  • หนังแท้ Fullgrain​ ซึ่งเป็นผิวหนังชั้นบนสุดที่ไม่ได้ขัดแต่ง​ ปกปิดรอย​ และยังคงผิวหนังแท้ไว้ครบถ้วน​ ซึ่งแต่ละใบอาจมีลายแตกต่างกัน​เป็นธรรมชาติ
  • ค่าขนส่งในการเปลี่ยนสินค้าเป็น ความรับผิดชอบของลูกค้า โดยส่งเปลี่ยนทางไปรษณีย์ หรือ ฝากไว้ที่ Shop ดังต่อไปนี้   โดยใช้เวลา 3-7 วัน
  •  Fablab.store Terminal21 
  •   Kelly​ | Klein​ Bag​&shoe​ zone  Terminal21​ Korat​ 
  เรามีสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน หากสินค้าไม่อยู่ในเงื่อนไขด้านบนนี้ เราขอขอบคุณที่เข้าใจและไว้ไจ Lorenza Bag